Pháp luật   Tin tức

Triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019 

Cập nhật ngày: 30/11/2018 - 19:29

BTNO - Ngày 29.11, Cục Thi hành án dân sự Tây Ninh tổ chức triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS), hành chính năm 2019.

Tham dự hội nghị có ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh, ông Trần Huỳnh Phú- Cục phó Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp; lãnh đạo và cán bộ ngành THADS tỉnh.

Ông Trần Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo, trong năm 2018, Cục THADS đã thụ lý tổng số 30.757 việc, giảm 731 việc (2,3%) so với cùng kỳ. Qua xác minh, phân loại có 21.535 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 70,68 %) và 8.932 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 29,32 %); đã giải quyết xong 15.558 việc, đạt tỷ lệ 72,24 % (so với chỉ tiêu được giao, vượt 0,24 %).

Công tác THADS năm 2018 còn nhiều hạn chế, như: công tác kiện toàn bộ máy tổ chức nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; còn thiếu chức danh lãnh đạo cấp phòng và chi cục (2 Trưởng phòng và 3 Chi cục trưởng); công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có lúc, có nơi chưa thực sự sâu sát và quyết liệt, có ảnh hưởng đến kết quả, tiến độ tổ chức thi hành án dân sự, nhất là đối với các Chi cục có số lượng án lớn, nhiều vụ việc phức tạp.

Trình độ, năng lực của công chức, Chấp hành viên không đồng đều. Một số quy định pháp luật liên quan lĩnh vực THADS còn chồng chéo, chưa được hướng dẫn nên quá trình áp dụng còn gặp khó khăn, vướng mắc.

Nhiều trường hợp Chấp hành viên gặp khó khăn khi xử lý tài sản liên quan quyền sử dụng đất, đương sự khởi kiện yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá hoặc tài sản liên quan đến chính sách an sinh xã hội. Người phải thi hành án không hợp tác, chống đối hoặc lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo nhằm kéo dài thời gian thi hành án.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác THADS năm 2018.

Cục THADS đã đề ra kế hoạch công tác năm 2019 với những nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính được giao, như ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định pháp luật. Chú trọng việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật.

Phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS xong về việc và về tiền. Tích cực xác minh, xác định điều kiện thi hành án, đảm bảo thi hành án phần dân sự trong các bản án hình sự có hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; nâng tỷ lệ thu hồi tiền tài sản bị chiếm đoạt, tham nhũng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của ngành THADS tỉnh đạt được trong năm 2018; đồng thời đề nghị, năm 2019, Cục THADS cần đề ra những giải pháp hiệu quả để khắc phục tồn tại, hạn chế của năm 2018; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Cục THADS cần quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phối hợp, phối hợp chuyên ngành; đổi mới phong cách làm việc, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; làm tốt công tác tổ chức, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức THADS... để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Thiên Tâm