Tin buồn

Ban Tổ chức lễ tang Thành phố Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: