Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

TRUNG ĐOÀN 4:

Điển hình về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu 

Cập nhật ngày: 25/08/2018 - 05:35

BTN - Trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018 và kế hoạch xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 của Sư đoàn 5, Trung đoàn 4 được chọn là mô hình, điển hình tiên tiến về thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Chiến sĩ Trung đoàn 4 thực hành huấn luyện tại thao trường.

Trung tá Ðinh Nam Ðàn- Chính uỷ Trung đoàn 4 cho biết, từ thực tiễn xây dựng “Ðơn vị huấn luyện giỏi”, Trung đoàn đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm. Trong đó, bài học tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức Ðảng và phát huy tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên là quan trọng hàng đầu. Nhận thức rõ huấn luyện chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt mọi hoạt động của đơn vị, Trung đoàn đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác huấn luyện, nhất là chỉ lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu, Sư đoàn và hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

Trên cơ sở đó, hằng năm, Ðảng uỷ Trung đoàn ra nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và chỉ đạo các đơn vị xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch, chương trình hành động của cấp uỷ, người chỉ huy, trong đó xác định rõ chỉ tiêu phấn đấu xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi để tổ chức thực hiện. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Trung đoàn đẩy mạnh, nhằm làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa của nhiệm vụ huấn luyện, nắm vững nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện, đặc biệt là các tiêu chuẩn “Ðơn vị huấn luyện giỏi”.

Theo Thượng tá Ðặng Ðình Khoa- Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4, Trung đoàn tổ chức huấn luyện toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, trước hết là huấn luyện chuyên ngành, huấn luyện chỉ huy - cơ quan và huấn luyện cán bộ, lấy huấn luyện cán bộ- nhất là cán bộ cấp phân đội làm khâu then chốt. Ðể thực hiện vấn đề này, Trung đoàn chú trọng duy trì nền nếp công tác tập huấn và kế hoạch huấn luyện tuần, tháng cho cán bộ các cấp.

Nội dung huấn luyện đi sâu vào những điểm còn yếu của năm trước, nội dung mới, sửa đổi và các đợt diễn tập chỉ huy - cơ quan trên bản đồ, ngoài thực địa, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, phương pháp soạn thảo giáo án, tổ chức thông qua giáo án, giảng thử, giảng mẫu… Chú trọng đối tượng bồi dưỡng là cán bộ đại đội, trung đội, cán bộ mới ra trường, còn ít kinh nghiệm thực tiễn.

Trung đoàn còn tổ chức tốt các hội thi, hội thao cán bộ huấn luyện giỏi, không chỉ giúp nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, mà còn khích lệ phong trào tự học tập, tự nghiên cứu cập nhật kiến thức mới. Ðến nay, 100% cán bộ của Trung đoàn có kiến thức vững toàn diện cả về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, đủ năng lực huấn luyện được theo phân cấp. Trong đó, có trên 80% cán bộ huấn luyện đạt khá, giỏi.

Bên cạnh đó, Trung đoàn luôn bám sát tiêu chuẩn “Ðơn vị huấn luyện giỏi” và chỉ đạo cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện tốt phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, lấy các nội dung, tiêu chuẩn “Ðơn vị huấn luyện giỏi” làm mục tiêu huấn luyện.

Ngoài ra, trong quá trình huấn luyện, Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị thực hiện nguyên tắc lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, coi trọng cả huấn luyện lý thuyết và thực hành, lấy thực hành là chính; huấn luyện kỹ thuật được tiến hành theo trình tự từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp.

Ðồng thời, chấp hành nghiêm kế hoạch huấn luyện đã được phê duyệt, kiên quyết tổ chức học bù, học vét đầy đủ các nội dung; coi trọng kết hợp huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; tích cực tu sửa, cải tạo cảnh quan môi trường “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”, làm tốt công tác hậu cần, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện.

Phát huy kết quả và kinh nghiệm đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4 tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng “Ðơn vị huấn luyện giỏi”, xứng đáng là mô hình, điển hình về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn 5- đơn vị vững mạnh toàn diện điểm của toàn quân.

Mạnh Thắng