BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những lưu ý khi mang chất lỏng lên máy bay

Cập nhật ngày: 23/06/2016 - 05:42
Hành khách đi máy bay hành trình nội địa và quốc tế được phép mang theo chất lỏng theo người và hành lý xách tay, tuy nhiên cần chú ý theo đúng quy định hiện hành.
Hành khách đi máy bay hành trình nội địa và quốc tế được phép mang theo chất lỏng theo người và hành lý xách tay, tuy nhiên cần chú ý theo đúng quy định hiện hành.
Đối với trường hợp bay quốc tế, không mang quá 1 lít theo người và hành lý xách tay.
Đối với trường hợp bay quốc tế, không mang quá 1 lít theo người và hành lý xách tay.

Nguồn khoahoc.tv