Campuchia tiến hành bầu cử Thượng viện khóa V

Thế giới 27-02-2024

Từ sáng 25.2, hoạt động bỏ phiếu bầu cử Thượng viện khóa 5 của Campuchia đã chính thức bắt đầu tại 33 điểm bỏ phiếu thuộc 8 khu vực bầu cử trên phạm vi toàn quốc.

BTNO