Xã hội   Giáo dục

Bài giải Lịch sử THPT quốc gia 2018 

Cập nhật ngày: 27/06/2018 - 13:15

Giới thiệu bài giải của thầy Tạ Quang Quyết, Cao Thạch Linh tại Hà Nội và cô Hoàng Thanh Hương tại Nghệ An.

Đề thi Lịch sử THPT quốc gia (mã đề 302):

Nguồn Zing