Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thời Lượng: 00:02:06