BAOTAYNINH.VN trên Google News

9 tháng, tổng sản lượng thuỷ sản đạt 7.581 tấn

Cập nhật ngày: 23/09/2011 - 12:18

(BTNO) - Theo Sở NN&PTNT, trong 9 tháng qua, tổng sản lượng thuỷ sản đạt 7.581 tấn, đạt 54,3% so với KH và tăng 12,5% so với cùng kỳ (CK).

Cụ thể, sản lượng nuôi trồng đạt 5.162 tấn, đạt 48% so với KH, tăng 15,6% so với CK (trong đó sản lượng cá tra khoảng 2.200 tấn). Diện tích nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 1.125ha, bằng 91,1% so KH, tăng 6,7% so với CK (trong đó diện tích nuôi cá tra đạt 15ha, tập trung ở huyện Trảng Bàng, Dương Minh Châu, Hoà Thành). Sản lượng khai thác ước đạt 2.419 tấn, bằng 75,6% so với KH, tăng 6,4% so với CK, tập trung chủ yếu trong hồ Dầu Tiếng, chiếm khoảng 70%.

Thả cá giống xuống lòng Hồ Dầu Tiếng

Nhìn chung, tình hình nuôi trồng, khai thác thuỷ sản và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản có chiều hướng phát triển, tăng so với CK. Tuy nhiên, do giá thức ăn thuỷ sản vẫn khá cao trong khi giá thuỷ sản có xu hướng giảm (cá tra) nên người nuôi thuỷ sản đạt hiệu quả kinh tế chưa tương xứng với chi phí đầu tư. Mặt khác, tình hình sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thuỷ sản trong hồ Dầu Tiếng vẫn xảy ra rải rác. Tình trạng chết cá bè, cá tự nhiên hàng loạt do ô nhiễm nguồn nước trên sông Vàm Cỏ vẫn diễn ra rải rác và chưa có biện pháp khắc phục, chưa tìm ra nguyên nhân chính.

Sở NN&PTNT đã trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Chỉ thị 07/2005/CT-CT ngày 03.3.2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Tăng cường công tác quản lý, phát hiện, xử lý các trường hợp sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở cũng đã hoàn thành thủ tục chuẩn bị thả cá giống vào hồ Dầu Tiếng, kinh phí trên 336 triệu đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 263 tàu cá; xây dựng Đề án bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

Đ.H.T