BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kinh tế cá thể ở Tây Ninh: 5 năm – gia tăng hơn 11.200 cơ sở

Cập nhật ngày: 12/12/2012 - 04:20

Theo thống kê, tổng số lao động làm việc ở các cơ sở KTCT đến nay là 103.704 người- trong đó có hơn 56.300 là lao động nữ.

Một cơ sở chế biến gỗ ở huyện Tân Biên.

(BTN) - Ngày 10.11.2011, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ký Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra tỉnh (theo Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27.7.2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012)... Cuộc tổng điều tra được tiến hành từ tháng 7.2012 và đến nay đã có kết quả sơ bộ.

Bà Hồ Thị Hồng - Cục trưởng Cục Thống kê cho biết,  cuộc tổng điều tra đã huy động gần 700 cán bộ tham gia. Dự kiến đến tháng 9.2013 sẽ công bố số liệu chính thức. Theo kết quả tổng hợp nhanh sau cuộc tổng điều tra, hầu hết các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2012 về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh đều gia tăng đáng kể so với kết quả điều tra năm 2007. Cụ thể, Tây Ninh hiện có 67.065 cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp với 244.559 lao động tham gia làm việc. So với kết quả tổng điều tra 5 năm trước, tổng số cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trong tỉnh tăng thêm hơn 11.500 cơ sở và tổng số lao động tăng thêm 50.200 người. Nếu phân theo loại hình cơ sở thì có 62.667 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; 2.548 cơ sở thuộc khối doanh nghiệp; 1.491 cơ sở hành chính, sự nghiệp, còn lại là cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Đáng chú ý là loại hình cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (KTCT) ở Tây Ninh trong 5 năm qua đã phát triển mạnh nhất và chiếm số lượng lớn nhất trong tổng số cơ sở kinh tế ở toàn tỉnh. Cụ thể, theo kết quả điều tra năm 2007 thì tổng số lượng cơ sở KTCT ở Tây Ninh là 51.416 cơ sở; theo kết quả tổng hợp nhanh cuộc tổng điều tra năm 2012 là 62.667 cơ sở- chiếm đến hơn 93% tổng số cơ sở toàn tỉnh. Như vậy, trong tổng số hơn 11.500 cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp tăng thêm trong 5 năm qua thì riêng loại hình KTCT tăng đến hơn 11.200 cơ sở- chiếm tỷ lệ 95% tổng số cơ sở kinh tế gia tăng. Đồng thời, theo kết quả tổng hợp nhanh, trong tổng số cơ sở KTCT tăng thêm thì lĩnh vực thương mại- dịch vụ gia tăng mạnh nhất. Cụ thể, năm 2007 Tây Ninh có hơn 42.200 cơ sở KTCT thuộc lĩnh vực này thì năm 2012 là 51.951 cơ sở. Ngoài ra, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cá thể khác cũng đều gia tăng như: Lĩnh vực công nghiệp, cơ sở KTCT hiện có là 6.860 cơ sở- tăng hơn 5 năm trước 165 cơ sở; lĩnh vực xây dựng hiện có 660 cơ sở- tăng hơn 5 năm trước 315 cơ sở; lĩnh vực vận tải, kho bãi hiện có là 2.952 cơ sở- tăng hơn 5 năm trước hơn 1.000 cơ sở.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ có xu hướng phát triển mạnh nhất.

Phân tích theo địa giới hành chính, địa phương có số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể nhiều nhất là Thị xã với 10.350 cơ sở; ít nhất là huyện Bến Cầu có 3.361 cơ sở. Tuy nhiên nếu tính số lượng cơ sở tăng trong vòng 5 năm qua thì Châu Thành là huyện có số cơ sở tăng cao nhất (tăng 2.295 cơ sở); tăng ít nhất là huyện Dương Minh Châu với hơn 380 cơ sở.

Số lượng cơ sở KTCT trên địa bàn tỉnh gia tăng mạnh trong những năm qua không chỉ góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần giải quyết thêm nhiều công ăn việc làm cho các địa phương. Theo thống kê, tổng số lao động làm việc ở các cơ sở KTCT đến nay là 103.704 người- trong đó có hơn 56.300 là lao động nữ. So với 5 năm trước, số lao động làm việc ở các cơ sở KTCT tăng thêm được gần 10.000 lao động. Bình quân mỗi năm, khu vực cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể đã giải quyết công ăn việc làm thêm cho gần 2.000 lao động.

Tóm lại, qua kết quả tổng hợp nhanh cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 cho thấy không chỉ số lượng cơ sở KTCT ở Tây Ninh trong 5 năm qua gia tăng khá mạnh mà số lượng lao động cũng tăng lên và hiện chiếm đến hơn 42% tổng số lao động trong các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời qua số liệu điều tra cho thấy lĩnh vực thương mại - dịch vụ khu vực KTCT đang có xu hướng gia tăng mạnh nhất do tốc độ đô thị hoá ngày càng cao.

Sơn Trần