BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan phòng chống tham nhũng

Cập nhật ngày: 24/04/2009 - 06:08

Sáng 24.4, tại Hà Nội, 6 cơ quan gồm Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giải quyết án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp và triển khai Quy chế phối hợp trong công tác phòng chống tham nhũng.

Các đại biểu tập trung thảo luận về việc xác định đầu mối, giao ban, thành lập Tổ công tác liên ngành và đặc biệt là cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu về tiến độ, kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án. Đồng thời, xác định những vấn đề trọng tâm, làm rõ, cụ thể hóa một số nhiệm vụ trong nội dung phối hợp để bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của các cơ quan. 

Đối với Quy chế số 01/QCPH về việc phối hợp trong công tác phòng chống tham nhũng mà Thủ trưởng 6 cơ quan ký ban hành ngày 15.1.2009 vừa qua, các đại biểu lưu ý cơ chế gửi báo cáo định kỳ, đột xuất về phòng, chống tham nhũng, việc phối hợp trong xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị xử lý tham nhũng theo hướng đề cao trách nhiệm từng cơ quan, tránh chuyển đơn lòng vòng, chậm giải quyết cũng như tránh tình trạng sót lọt đơn.  

Ngoài ra, việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán cũng như sau điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng cũng cần được tăng cường vì đây là một khâu thực hiện yếu trong thời gian qua. Tương tự, việc phối hợp trong thanh tra, kiểm toán, xử lý một số vụ việc tham nhũng cần được chú ý hơn nữa.

(Theo chinhphu.vn)