BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 12/05/2013 - 05:27
HTML clipboard

(BTNO)- * Qua 2 năm tập trung thực hiện Chương trình phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, toàn tỉnh đã nâng cấp, sửa chữa 11 tuyến đường giao thông với chiều dài 130km, xây dựng mới 2 cầu và nâng cấp sửa chữa 9 cầu trên các tuyến đường trọng yếu. Trong đó đã hoàn thành đưa vào sử dụng 9 cầu và 5 tuyến đường giao thông với chiều dài 49,4km.

Đường 792- đoạn từ cua chữ V đến Chàng Riệc đã hoàn thành đưa vào sử dụng

* Trong tháng 4 năm 2013, sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước thực hiện được 650 tấn. Riêng sản lượng cá ước đạt 640 tấn, trong đó sản lượng cá khai thác ước đạt 250 tấn, tập trung ở khu vực hồ Dầu Tiếng. Còn lại là sản lượng cá nuôi. Hàng năm tỉnh đều tổ chức thả cá giống bổ sung vào hồ Dầu Tiếng nhằm đảm bảo nguồn lợi thủy sản trong hồ.

* Trong 2 năm 2011-2012 ngành Điện lực thực hiện 3 dự án, bao gồm: Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới 103,2km đường dây trung thế- đạt 9,4% nhiệm vụ được giao trong giai đoạn 2011-2015; Xây dựng mới 218km đường dây hạ thế- đạt 24,6% nhiệm vụ được giao trong giai đoạn 2011-2015 và Đầu tư trạm phân phối tổng công suất 7,06 MVA.

* Trong tháng 4.2013 khối lượng hàng hóa vận chuyển trên địa bàn tỉnh ước đạt 825 ngàn tấn- tăng 1,92% và luân chuyển được 52.661 ngàn tấn.km- tăng 2,04% so tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, vận chuyển hàng hóa ước đạt 3.346 ngàn tấn- tăng 1,9% và luân chuyển 207.960 ngàn tấn.km- tăng 0,49%.

S.T