BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 01/11/2013 - 05:49

Đến cuối tháng 9.2013, toàn tỉnh đã cấp được 460.587 giấy CNQSDĐ các loại đất chính với tổng diện tích là 296.158,19 ha.

Đất sản xuất nông nghiệp được cấp giấy CNQSDĐ được 94%

(BTNO)- * Năm 2013, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản giao cho ngành NN-PTNT tỉnh là 192,38 tỷ đồng. Đến giữa tháng 9, ước giá trị khối lượng thực hiện được là 139,756 tỷ đồng- đạt 72,6% so với KH; trong đó giải ngân được 82.695 triệu đồng- đạt 59,2% so với giá trị khối lượng thực hiện và đạt 43% so với KH cả năm.

* Theo kiến nghị của Tây Ninh, Bộ Công thương đã đề nghị Bộ Kế hoạch-Đầu tư cân đối trình Chính phủ xem xét ghi vốn hỗ trợ đầu tư hạ tầng giai đoạn 2013-2015 cho 3 cụm công nghiệp là: Ninh Điền, Hoà Hội và Thành Long, với tổng kinh phí 15 tỷ đồng.

* Đến giữa tháng 9.2013, tổng diện tích rừng đã trồng trên địa bàn tỉnh là 578 ha- đạt 71,4% so với KH và bằng 68,3% so với cùng kỳ. Trong đó: Các Ban quản lý Khu rừng phòng hộ, đặc dụng đã trồng được 193/480 ha- đạt 40,2% so với kế hoạch và bằng 36,5% so cùng kỳ; rừng sản xuất trồng được 385/330 ha- vượt 16,7% so với kế hoạch và tăng 21,6% so cùng kỳ.

* Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, đến cuối tháng 9.2013, toàn tỉnh đã cấp được 460.587 giấy CNQSDĐ các loại đất chính với tổng diện tích là 296.158,19 ha. Trong đó, riêng đất sản xuất nông nghiệp đã cấp được 232.103 giấy với tổng diện tích là 259.222,7 ha, đạt tỷ lệ 94% tổng diện tích cần cấp.

S.T