BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 17/11/2013 - 11:09

10 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 11,1% so cùng kỳ năm 2012.

(BTNO)- * 10 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 11,1% so cùng kỳ năm 2012. Trong đó: công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,22%; sản xuất, phân phối điện tăng 29,88%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,27% so cùng kỳ năm trước. Riêng công nghiệp khai khoáng giảm 13,47%.

Sản xuất tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Tây Ninh

* Công ty TNHH MTV Cơ khí Tây Ninh đang chuẩn bị cổ phần hóa đơn vị theo Quyết định số 1154/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tuy nhiên hiện nay Công ty đang gặp vướng mắc trong việc di dời nhà xưởng ra khỏi khu dân cư do kinh phí đầu tư khá lớn- dự tính lên đến  hơn 48 tỷ đồng.

* Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong tháng 10.2013 đạt hơn 4.400 tỷ đồng- tăng 3,9% so tháng trước. Bao gồm: kinh tế nhà nước đạt 410 tỷ đồng- tăng 20%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 3.987 tỷ đồng- tăng 2,51% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7 tỷ đồng- giảm 8,6% so tháng trước.

* Trong tháng 10.2013, ngành Khuyến nông tổ chức 14 lớp tập huấn với 589 nông dân tham dự; thực hiện 2 chuyên mục khuyến nông về Khuynh hướng ngành chăn nuôi heo, nuôi trồng thủy sản trên thế giới và Việt Nam và một số khuyến nghị đối với người dân ở Tây Ninh.

S.T