BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vụ mía 2009 – 2010: Diện tích mía trồng mới tăng gần 3 lần

Cập nhật ngày: 28/04/2009 - 07:43

Chăm sóc mía trồng mới

Vụ mía 2008-2009, diện tích mía trồng mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chỉ được khoảng 2.800 ha. Do đó, tổng diện tích cây mía trong vụ này do 3 nhà máy đầu tư chỉ còn 17.200 ha- giảm hơn vụ trước đến gần 10.000 ha. Bước sang vụ 2009 – 2010, với nhiều nỗ lực của chính quyền và các nhà máy, hiện nay diện tích cây mía trồng mới đang gia tăng rất mạnh.

Theo số liệu của Công ty CP Bourbon Tây Ninh (SBT), đến nay tổng diện tích mía tơ đã đăng ký nhận đầu tư tại SBT là hơn 5.200 ha, trong đó có hơn 4.500 ha mía đã trồng xong. Năm trước, tổng diện tích mía trồng mới do SBT đầu tư chỉ thực hiện được khoảng 1.900 ha. So với năm trước, đến nay mía trồng mới năm nay do SBT đầu tư đã tăng hơn 2,3 lần. Mía vụ hè thu vẫn đang tiếp tục trồng nên tổng diện tích mía tơ do SBT đầu tư vẫn còn tiếp tục tăng. Nếu tổng diện tích mía trồng mới đạt diện tích đã đăng ký thì tổng diện tích mía trồng mới ở SBT sẽ tăng hơn 2,7 lần so với năm trước. Ở Nhà máy đường Biên Hoà, đến nay tổng diện tích mía trồng mới do Nhà máy đầu tư cũng đã thực hiện được khoảng 2.200 ha. So với năm trước, diện tích mía trồng mới do Nhà máy đường Biên Hoà đầu tư tăng khoảng gần gấp 3 lần. Riêng Nhà máy đường Nước Trong năm nay cũng thực hiện trồng mới mía đến hơn 1.200 ha.

Đến nay tổng diện tích mía thực trồng mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do 3 nhà máy đầu tư đã lên đến khoảng 8.000 ha. Hiện vẫn còn nhiều nông dân tiếp tục trồng mía mới hè vụ hè thu. Do đó, từ nay đến khi kết thúc vụ hè thu chắc chắn diện tích mía trồng mới còn gia tăng nhiều hơn nữa. Như vậy, so với năm trước tổng diện tích mía trồng mới năm nay tăng gần gấp 3 lần. Đây là tín hiệu lạc quan trong giai đoạn Tây Ninh đang hết sức nỗ lực khôi phục lại diện tích cây mía.

S.T