Thành lập tổ tiếp nhận người đã hoàn thành cách ly từ các tỉnh, thành phố về Tây Ninh

Sở Y tế Tây Ninh vừa thành lập 2 Tổ tiếp nhận người đã thực hiện xong thời gian cách ly tập trung tại các tỉnh, thành phố về địa phương.