HLV Park Hang Seo chỉ sự khác biệt giữa Tết Việt Nam và Hàn Quốc

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có những chia sẻ của mình trong dịp đầu xuân năm mới 2018.