Vợ trẻ nhờ thấp bé

Vừa trở về nhà từ bệnh viện, vợ hí hửng khoe với chồng: