Ông bố điềm tĩnh

Anh chồng tan làm về nhà, nhìn thấy vợ đang đánh con trai.