Khánh thành cầu giao thông nông thôn

Hôm 21.1, tại ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ đã diễn ra lễ khánh thành hai cây cầu bê tông Đồng Tâm 93 và Đồng Tâm 94.