Trao học bổng cho học sinh xã Hiệp Tân

Tổng trị giá đợt trao học bổng lần này là 30 triệu đồng.