Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Dương Minh Châu: Tổ chức hội nghị xét duyệt tiêu chuẩn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023 

Cập nhật ngày: 29/09/2022 - 09:17

BTNO - Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Dương Minh Châu vừa tổ chức hội nghị xét duyệt tiêu chuẩn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023.

Ông Dương Văn Ư- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị quán triệt nội dung cơ bản của Luật NVQS năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018, các Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn có liên quan đến tổ chức xét duyệt tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và thông báo chỉ tiêu tỉnh giao cho Quân sự, Công an huyện năm 2023; Báo cáo kết quả xét duyệt tiêu chuẩn tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023 của các xã, thị trấn và thông qua từng danh sách.

Tổng số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đưa ra xét duyệt tiêu chuẩn năm 2023 là 4.242 công dân. Trong đó, diện miễn, hoãn gọi nhập ngũ là 1.748 công dân; diện gọi nhập ngũ đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe 2.494 công dân, bao gồm: 18 - 25 tuổi 2.378 công dân, 26 - 27 tuổi 116 công dân. Có 8 đảng viên tình nguyện nhập ngũ năm 2023.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Văn Hận- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, phụ trách huyện Dương Minh Châu đề nghị Hội đồng NVQS huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu xem xét kỹ lưỡng các trường hợp xin miễn, hoãn gọi nhập ngũ; tập trung nâng cao chất lượng xét duyệt, công tác bình nghị tại cơ sở, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ, công bằng trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện NVQS và nghĩa vụ CAND.

Phát huy tốt vai trò của từng thành viên Hội đồng NVQS huyện, xã, thị trấn. Tuyên tuyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động có liên quan của tổ chức, đoàn thể, chính trị - xã hội để người dân nhận thức đầy đủ việc thực hiện Luật NVQS là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Anh Thi