Trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho anh hùng LLVT Bùi Văn Thuyên

Thời Lượng: 00:01:22