TRỰC TIẾP: Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn

Thời Lượng: