Video: Quốc hội thảo luận về KT-XH và ngân sách nhà nước

Thời Lượng: