LĐLĐ tỉnh: Tập huấn cho lực lượng công nhân lao động nòng cốt tại các doanh nghiệp FDI 

Cập nhật ngày: 30/11/2020 - 12:34

BTNO - Ngày 28.11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức 3 lớp tập huấn cho lực lượng công nhân, lao động nòng cốt tại các doanh nghiệp FDI trong Khu công nghiệp Phước Đông–Bời Lời, gồm: Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gain Lucky VN; Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dongju Sports VN; Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dệt sợi Continental.

Hướng dẫn xây dựng mô hình “Nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm”.

Mỗi lớp tập huấn có 30 công nhân, lao động nòng cốt tham gia, nội dung do cán bộ Phòng An ninh kinh tế và Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc Công an tỉnh triển khai gồm:

Hướng dẫn lực lượng nòng cốt trong công nhân lao động kỹ năng nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc trong quá trình làm việc; Cách nhận biết các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, các tệ nạn xã hội, thủ đoạn kích động các hoạt động ngừng việc tập thể, đình công, lãn công trong công nhân lao động; Hướng dẫn xây dựng mô hình “Nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm”.

Thông qua đợt tập huấn nhằm đẩy mạnh nâng cao nhận thức cho lực lượng công nhân, lao động nòng cốt tại các doanh nghiệp FDI thực hiện tốt vai trò của mình tại cơ sở đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh xử lý tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật tại các doanh nghiệp.

Quốc Tiến