Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Diện tích cây khoai mì bị nhiễm bệnh khảm lá tiếp tục tăng 

Cập nhật ngày: 24/06/2018 - 15:19

BTNO - Bệnh khảm lá cây khoai mì tiếp tục phát sinh gây hại diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh và biểu hiện triệu chứng ngay từ giai đoạn cây con.

Theo Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Tây Ninh, bệnh khảm lá trên cây khoai mì tiếp tục phát sinh, gây hại diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh và biểu hiện triệu chứng ngay từ giai đoạn cây con, nguyên nhân do phần lớn nguồn giống sử dụng đã bị nhiễm bệnh, nguồn bệnh trong năm 2017 vẫn còn trên đồng ruộng.

Nông dân tiêu hủy mì nhiễm bệnh khảm lá.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã có trên 13.900 ha mì vụ Đông Xuân 2017 – 2018 bị nhiễm bệnh khảm lá, chiếm 55,7% diện tích xuống giống.

Trong đó, phân theo mức độ nhiễm bệnh: tỷ lệ nhiễm dưới 30% có khoảng 8.900 ha; từ 30 - 70% có trên 3.000 ha; trên 70% khoảng 1.900 ha.

Theo đánh giá của ngành chức năng, bệnh khảm lá cây mì tiếp tục phát sinh gia tăng nhanh diện tích nhiễm ở vụ Đông xuân 2017 – 2018 và nguy cơ sẽ lây lan, gây hại trong vụ Hè thu 2018.

Nguyên nhân là do các địa phương và người dân chưa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Đa số hộ dân chưa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn; sử dụng cây mì trong vùng dịch, cây mì nhiễm bệnh để làm giống.

Bên cạnh đó, công tác tiêu hủy diện tích mì nhiễm bệnh đạt rất thấp (1%) và chỉ thực hiện trên diện tích mì non (dưới 2 tháng tuổi).

Ban chỉ đạo các huyện, thành phố còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, thuyết phục hộ dân có diện tích bị bệnh khảm lá tiêu hủy; chưa có giải pháp hiệu quả để ngăn chặn việc thu gom cây mì trong vùng dịch, cây mì nhiễm bệnh để sử dụng làm giống; chưa đảm bảo chế độ báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần theo quy định, chưa cập nhật tình hình thực tế kịp thời.

Trúc Ly