Tây Ninh: Tổ chức Hội thao truyền thống cơ quan hành chính nhà nước khu vực Đông Nam bộ

Chiều 19.8, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức họp báo cáo tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Hội thao truyền thống cơ quan hành chính nhà nước các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ năm 2019.