Niềm hy vọng của cả nhà

Ðáp lại sự trông mong của ba mẹ, Trung luôn chăm chỉ học tập và rất ham học. Ngay từ bây giờ, Trung đã biết chịu khó làm việc giúp ba mẹ, thích giúp đỡ người xung quanh.