Sẽ sáp nhập một số trường học có quy mô nhỏ

Sở GD&ĐT cho biết, sắp tới sẽ tham mưu UBND tỉnh xây dựng đề án tổ chức sáp nhập các trường lân cận có số lớp ít, khó tuyển sinh.