BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phấn đấu khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm

Cập nhật ngày: 29/01/2015 - 12:00

Sáng 29.1, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kỷ niệm 20 năm thành lập (16/2/1995-16/2/2015) và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dự và chỉ đạo hội nghị.

 
20 năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt được những bước tiến vững chắc. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng và tăng nhanh qua từng năm. Từ việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chỉ bắt buộc với người lao động trong các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp quốc doanh và lực lượng vũ trang.
 
bao-hiem-YBFO.jpg
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 
Đến nay, việc tham gia bảo hiểm xã hội đã được mở rộng đến người lao động thuộc mọi thành phần kinh tế với cả 2 loại hình bắt buộc và tự nguyện. Trong năm qua, có hơn 11,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 64,8 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, hơn 9 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
 
Với công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ năm 1995 đến nay, số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp lũy kế toàn ngành đạt hơn 900.000 tỷ đồng. Riêng năm 2014, số thu đạt gần 200.000 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, toàn ngành đã giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách cho hơn 1,6 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội thường xuyên, gần 70 triệu lượt người giải quyết chế độ trợ cấp một lần và các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn; lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của hơn 2,7 triệu người được chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn.  
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương những nỗ lực, đóng góp và thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành bảo hiểm xã hội đã đạt được trong suốt 20 năm qua và đề nghị: “Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành triển khai có hiệu quả Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Đề án bảo hiểm y tế toàn dân và chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
Đặc biệt triển khai thực hiện nhiệm vụ công dân có quyền được bảo đảm về an sinh xã hội theo quy định của Hiến pháp. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước”.
 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu cho năm 2015 là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tăng nhanh diện bao phủ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện; thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Phấn đấu đến hết năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế./.
 
Nguồn VOV