Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cả nước đang thiếu 26.000 giáo viên THPT

Cập nhật ngày: 26/06/2010 - 05:32

Theo Bộ GD-ĐT, cả nước có hơn 134.000 giáo viên THPT, tổng số học sinh THPT là 3.100.000. Tỷ lệ giáo viên THPT/lớp hiện nay đang là 1,98, trong khi theo định mức quy định thì tỷ lệ này là 2,25.
Để bảo đảm định mức trên cả nước cần phải có 153.000 giáo viên. Số giáo viên cần đào tạo bổ sung là khoảng 19.000 người. Ngoài ra, hằng năm số giáo viên THPT sẽ về nghỉ chế độ khoảng 7.000 người. Như vậy, tại thời điểm này, xét trên tình hình chung cả nước, số giáo viên THPT còn thiếu 26.000 người.

Để đảm bảo chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu xã hội, vừa qua, Bộ GD-ĐT đã chính thức yêu cầu các Sở GD-ĐT xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2011 và 5 năm 2011 - 2015.

Theo đó, các địa phương cần triển khai quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo dục TCCN, ĐH, CĐ thuộc địa phương quản lý, tập trung đầu tư gắn phát triển quy mô đào tạo với đảm bảo chất lượng đào tạo.

Theo Bộ GD-ĐT, quy mô phát triển của bậc học này sẽ được tăng dần với mức tăng bình quân chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ là 7%/năm, TCCN 5%/năm.

(Theo dantri)