BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dừng lập mới cơ sở in trong khu dân cư

Cập nhật ngày: 20/03/2014 - 05:04

Ngày 19/3, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Theo đó, nhà xuất bản mới chỉ được xem xét thành lập với các ngành, lĩnh vực và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa có nhà xuất bản; hoàn thành việc rà soát, sắp xếp lại các nhà xuất bản vào năm 2015.

Bên cạnh đó, cơ sở in trong khu dân cư phải di dời ra ngoài, không được lập mới. Phạm vi hoạt động của các nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành xuất bản phẩm sẽ được mở rộng nhiều hình thức.

Quy hoạch cũng nêu rõ, nhà nước sẽ hỗ trợ tăng cường nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở vật chất với các nhà xuất bản; các cơ sở in xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, nhi đồng...

Ông Chu Văn Hòa (Cục trưởng Cục xuất bản, in và phát hành) cho biết, bản quy hoạch được xây dựng trong hơn 3 năm, có căn cứ Luật Xuất bản sửa đổi năm 2012. 

Mục tiêu của quy hoạch trong lĩnh vực xuất bản là duy trì nhịp độ tăng trưởng về số lượng xuất bản phẩm, trong đó 20%-30% là xuất bản phẩm điện tử; phấn đấu đến năm 2020 đạt khoảng 450 triệu bản, tương đương 5 bản một người một năm; đến năm 2030 đạt khoảng 700 triệu bản, tương đương 7 bản một người một năm.

Lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm phấn đấu đến năm 2020 đạt 70% số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất một trung tâm phát hành xuất bản phẩm hiện đại. Đến năm 2030, toàn bộ hệ thống phát hành xuất bản phẩm phân bổ đều khắp và hiện đại; kim ngạch xuất bản phẩm tăng khoảng 4,5 lần so với năm 2013.

Theo VNE