Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giáo viên vẫn chưa được lãnh chế độ sau hơn hai năm chờ đợi

Cập nhật ngày: 14/03/2015 - 09:09

Tháng 2.2013, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Ngày 19.9.2013, Liên bộ GD-ĐT, Nội vụ và Tài chính ban hành Thông tư 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều được quy định trong Nghị định 19.

Theo Thông tư 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC thì: “Tính từ ngày 15 tháng 4 năm 2013 (ngày Nghị định số 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành), nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% hệ số lương của bậc theo chức danh nghề nghiệp hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và thôi hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây gọi chung là Nghị định số 116/2010/NĐ-CP)”.

Tính đến nay, Nghị định 19/2013/NĐ-CP đã có hiệu lực hơn 2 năm, nhưng hiện tại rất đông giáo viên đang công tác ở vùng 135 của Tây Ninh vẫn chưa được lãnh chế độ. Tại nhiều huyện (trừ huyện Tân Biên thực hiện bình thường) vẫn đang có nhiều cách hiểu khác nhau, thậm chí mâu thuẫn, tranh cãi về các văn bản pháp lý nêu trên. Hai năm qua, báo Tây Ninh đã nhiều lần đề cập đến các vấn đề nêu trên song cho đến nay, chế độ đối với giáo viên vùng sâu, ai được, ai không vẫn chưa được giải quyết.

Cũng liên quan đến chế độ đối với giáo viên vùng sâu vùng xa, tháng 12.2013, Chính phủ ban hành Quyết định số  2405/QĐ-TTg (Quyết định 2405) phê duyệt danh sách 2.333 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015. Theo quyết định 2405 thì Tây Ninh có 8 xã được hưởng chế độ như vùng 135 (còn gọi là chế độ phục hồi). Giáo viên đang công tác tại những xã này sẽ được hưởng chế độ ngang bằng với đồng nghiệp đang công tác tại những trường thuộc vùng 135.

Tuy vậy, cho đến nay, giáo viên 8 xã trên vẫn chưa được truy lãnh chế độ. Chỉ tính riêng tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, với 160 giáo viên, cán bộ quản lý các cấp, bậc học đang dạy học trên địa bàn xã, tổng số tiền phải chi trả (đã được tính toán, lập hồ sơ xong) là hơn 6,8 tỷ đồng.

VIỆT ĐÔNG