BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Tân Châu: Hoàn thành vượt kế hoạch trồng rừng (giai đoạn I) trên đất bao chiếm và sử dụng không đúng mục đích

Cập nhật ngày: 10/11/2009 - 05:44

Cao su và các loại cây trồng sai mục đích được người dân phá bỏ để trồng rừng.

Thực hiện Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 15.5.2009 của UBND tỉnh và Quyết định 1.054 của UBND huyện Tân Châu về việc giải quyết tình trạng bao chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích, các xã Tân Thành, Suối Dây, Suối Ngô và Tân Hoà tích cực đồng loạt tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Bốn xã đều thành lập ban chỉ đạo, chia làm nhiều tổ công tác, phân công giao nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách tới từng ấp, từng tổ tự quản; đồng thời tổ chức sinh hoạt hội họp quán triệt cho đội ngũ cán bộ đảng viên, ban ngành đoàn thể và khu dân cư, tổ tự quản. Sau đó, Ban Chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ra nhân dân nhằm nâng cao hiểu biết và tự giác thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước. UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể ở các xã đã tích cực đi sâu đi sát tuyên truyền vận động đến từng hộ dân, đem lại hiệu quả tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ và nhân dân.

Giai đoạn I các xã tập trung giải quyết đất lâm nghiệp bị bao chiếm và sử dụng không đúng mục đích như: Đất trồng mía, trồng mì, cao su chưa được khai thác và các loại cây trái khác.Tính đến nay bốn xã có rừng trên địa bàn huyện Tân Châu đã vận động được 525 hộ đăng ký cam kết thực hiện với tổng diện tích là 995,21 ha. Cụ thể xã Suối Dây có 334,7 ha/197 hộ, xã Tân Thành có 383,16 ha/205 hộ, xã Suối Ngô có 171,9 ha/72 hộ, xã Tân Hoà có 105,45 ha/51 hộ. Trong đó 318 hộ đã thiết kế trồng rừng được 502,12 ha. Đã tổ chức chặt bỏ, di dời cây trồng không đúng mục đích: 268,5 ha/171 hộ. Tính đến ngày 12.10.2009 toàn huyện đã tổ chức triển khai trồng rừng được 460,99 ha đạt 112% so với kế hoạch của cấp trên giao.

Theo kế hoạch từ nay đến ngày 31.12.2009, các xã tập trung tổ chức xử lý giải quyết chặt, di dời cây trồng không đúng mục đích và triển khai trồng rừng giai đoạn II. Phát huy thành tích đã đạt được ở giai đoạn I, đồng thời xác định quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng của tỉnh giao, BCĐ của các xã đang tích cực tập trung tổ chức triển khai, bám sát địa bàn và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Trong thời gian vừa qua, xã Suối Dây tổ chức tuyên truyền giáo dục và triển khai trồng rừng trên đất lâm nghiệp bị bao chiếm đạt kết quả cao nhất trong toàn huyện. Tâm tư nguyện vọng của cán bộ và nhân dân xã Suối Dây, chúng tôi được biết: Đa số cán bộ và nhân dân địa phương đều đồng tình nhất trí với đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhân dân ấp 5, xã Suối Dây tích cực khẩn trương chặt, di dời cây trồng không đúng mục đích và triển khai trồng rừng đảm bảo thực hiện đúng theo kế hoạch của địa phương.

Tại một đám cao su đã chặt bỏ và trồng lại rừng, một người dân chân tình trao đổi với chúng tôi: Cao su của gia đình tôi đã trồng được gần 5 năm, sang năm tới là thu hoạch. Phải chặt bỏ cao su đi thiệt tình là rất tiếc. Nhưng trồng rừng để chống xói mòn, bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo vệ lợi ích quốc gia cho hôm nay và các thế hệ mai sau, là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, mình là người dân phải có trách nhiệm chấp hành. Ông Mai Văn Minh, trưởng ấp 5 cho biết: Trong quá trình thực hiện chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn phức tạp, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên đa số cán bộ và nhân dân đều nghiêm chỉnh chấp hành. Đến giờ phút này ở ấp 5 cũng như toàn xã Suối Dây không có hộ dân nào khiếu kiện. Trong giai đoạn I, chúng tôi đã phấn đấu trồng rừng vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Bước sang giai đoạn II chúng tôi cũng đã có kế hoạch cụ thể, quyết tâm và tập trung thực hiện đúng tiến độ. Chúng tôi cũng rút kinh nghiệm và có biện pháp xử lý kiên quyết đối với một số hộ chưa chấp hành, hoặc đã chấp hành trồng rừng nhưng lại trồng sai với quy định của thiết kế.

CÔNG HUÂN