BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ít nhất 70% lao động nữ có việc làm sau học nghề

Cập nhật ngày: 28/02/2010 - 05:48

Thêu may hàng xuất khẩu tại Hợp tác xã Kim Chi, tỉnh An Giang.

Thủ tướng vừa ký ban hành Quyết định phê duyệt đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015”, với mục tiêu tỷ lệ lao động nữ có việc làm sau khi học nghề tối thiểu đạt 70%.
Theo đề án, 70% trở lên lao động nữ được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về dạy nghề và việc làm; tỷ lệ lao động nữ trong tổng số chỉ tiêu tuyển sinh học nghề đạt 40%, trong đó tăng nhanh tỷ lệ lao động nữ được đào tạo trung cấp nghề, cao đẳng nghề.
Đồng thời, các cơ sở dạy nghề, giới thiệu việc làm thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cấp Hội phụ nữ thực hiện tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm và tạo việc làm cho khoảng 100.000 phụ nữ hàng năm, trong đó khoảng 50.000 lao động nữ được đào tạo nghề.
Đề án nêu rõ đối tượng được hỗ trợ học nghề, tạo việc làm là lao động nữ trong độ tuổi lao động, ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người trong diện thu hồi đất canh tác, phụ nữ bị mất việc làm trong các doanh nhiệp.
Đề án qui định rõ chính sách đối với người học, trong đó lao động nữ thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác, lao động nữ bị mất việc làm trong các doanh nghiệp được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) với mức tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học (mức hỗ trợ cụ thể theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế).
Đồng thời, sẽ hỗ trợ tiền ăn với mức 15.000 đồng/ngày thực học/người; hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé giao thông công cộng với mức tối đa không quá 200.000 đồng/người/khóa học đối với người học nghề xa nơi cư trú 15km trở lên.
Theo đề án, mỗi lao động nữ chỉ được hỗ trợ học nghề một lần theo chính sách của đề án này. Những người đã được hỗ trợ học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước không được tiếp tục hỗ trợ học nghề theo chính sách của đề án này. Mức hỗ trợ học nghề sẽ được điều chỉnh khi có sự thay đổi chính sách chung.

(Theo TTXVN/Vietnam+)