Xã hội   Xã hội

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: Tây Ninh đã có trên 360 lượt thí sinh bỏ thi

Cập nhật ngày: 03/07/2016 - 03:27

Thí sinh rời khỏi phòng thi tại Hội đồng coi thi Trường THPT Tây Ninh.

Sau bốn môn thi (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và Vật lý) của kỳ thi quốc gia THPT năm 2016, tại cụm thi số 55 tỉnh Tây Ninh có 365 lượt thí sinh bỏ thi.

Cụ thể, sau môn thi đầu tiên là Toán, có 102 thí sinh bỏ thi. Tiếp theo môn tiếng Anh số thí sinh bỏ thi là 59 trường hợp. Môn Ngữ văn có 128 thí sinh bỏ thi và môn Vật lý có 76 thí sinh.

Số thí sinh bỏ thi được tính theo lũy kế, tức số lượt chứ không phải số lượng, vì một thí sinh có thể bỏ nhiều môn thi.

Theo thống kê, sau bốn môn thi đã có 365 lượt thí sinh bỏ thi.

Đ.V.T