Youtube

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năng lực, trách nhiệm của một số cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế

Cập nhật ngày: 26/09/2022 - 15:23

BTNO - “Năng lực, trách nhiệm của một số cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế nên việc áp dụng và vận dụng pháp luật còn chưa thống nhất, trong quá trình làm việc, hướng dẫn, giải thích cho công dân chưa có khả năng thuyết phục”. Đây là một trong những tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân thời gian qua.

0:00 0:00

 

Huy Liệu

Chia sẻ:

In bài Gửi cho bạn bè Facebook Twitter