Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nghị quyết của HĐND tỉnh: Đỡ gánh nặng cho người nghèo

Cập nhật ngày: 13/10/2012 - 09:47

(BTN)- Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh vừa kết thúc sau hai ngày làm việc. Trong số 7 nội dung được xem xét thông qua tại kỳ họp này, có 3 nội dung liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh, gồm: Chính sách đối với xã nghèo, chính sách đối với hộ nghèo và chính sách cấp học bổng cho học sinh phổ thông.

Hội đồng đã nhất trí thông qua chính sách hỗ trợ đối với xã khó khăn (còn gọi là xã nghèo) của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 - 2015. 3 căn cứ chính được dùng làm cơ sở để xác định xã nghèo: Tỷ lệ % hộ nghèo của xã, hệ số phụ cấp khu vực của xã và kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung cho xã. Theo đó, toàn tỉnh có 22 xã thuộc diện này (trong đó có 6 xã biên giới) mỗi xã sẽ được cấp 1,5 tỷ đồng/năm từ ngân sách tỉnh. Khoản kinh phí nói trên sẽ được đầu tư để xây dựng, phát triển hệ thống giao thông nông thôn, thuỷ lợi, trường học, trạm xá và thiết chế văn hoá (phần kết cấu hạ tầng). Thời gian thực hiện hỗ trợ từ năm 2012 đến 2015.

Về chính sách dành cho hộ nghèo của tỉnh giai đoạn 2012-2015, mức quy định cụ thể về tiêu chuẩn hộ nghèo như sau: Ở khu vực nông thôn- có mức thu nhập từ 521.000 đến 600.000 đồng/người/tháng. Ở khu vực thành thị- từ 651.000 đến 750.000 đồng/người/tháng.

Học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh sẽ được hưởng cùng lúc nhiều chế độ.

Hộ nghèo của tỉnh sẽ được thụ hưởng một số chính sách ưu đãi như: Được hỗ trợ 70% mệnh giá mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Học sinh mẫu giáo, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh có cha mẹ thuộc hộ nghèo của tỉnh sẽ được hỗ trợ 100% học phí. Học sinh mẫu giáo và phổ thông (từ tiểu học đến trung học phổ thông) có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo của tỉnh thường trú ngoài khu vực các xã biên giới và các xã có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn cũng sẽ được hỗ trợ chi phí học tập với mức 50.000 đồng/tháng để mua sách, vở, đồ dùng học tập… (hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng /năm học). Hộ nghèo của tỉnh còn được trợ giúp pháp lý miễn phí, được cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện hoặc dầu hoả thắp sáng (đối với hộ chưa có điện sinh hoạt) với mức 20.000 đồng/hộ/tháng.

Thời gian thực hiện hỗ trợ: Từ ngày 01.01.2012 đến ngày 31.12.2015. Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh được ngân sách tỉnh cấp, trên cơ sở rà soát hộ nghèo hằng năm.

Riêng đối với hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương, nếu chế độ, chính sách chưa có hoặc có nhưng thấp hơn “chuẩn” của tỉnh thì UBND tỉnh sẽ rà soát xem xét, quyết định việc hỗ trợ bổ sung. Trường hợp Trung ương có chủ trương, chính sách mới đối với hộ nghèo, cận nghèo và hộ có thu nhập từ 131% đến 150% chuẩn nghèo theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30.1.2011 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Một nội dung được phụ huynh và học sinh chờ đợi: Chế độ khuyến khích học tập (còn gọi là chế độ cấp học bổng) đối với học sinh các trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua. Theo nghị quyết của HĐND tỉnh, học sinh ở các trường trung học phổ thông đại trà (kể cả trường ngoài công lập) nếu đoạt được một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế của năm học đó thì sẽ được cấp học bổng với mức quy định cụ thể như sau:

Học sinh giỏi cấp quốc gia, nếu đạt giải Khuyến khích sẽ được hưởng bằng 30%; giải Ba bằng 40%; giải Nhì bằng 45% và giải Nhất bằng 50% mức lương tối thiểu chung/tháng.

Với học sinh giỏi cấp khu vực quốc tế, các mức thụ hưởng trên lần lượt sẽ là- giải Khuyến khích: 60%; giải Ba: 70%; giải Nhì: 75% và giải Nhất: 80% mức lương tối thiểu chung/tháng.

Với học sinh giỏi cấp quốc tế, các mức thụ hưởng sẽ là- giải Khuyến khích: 80%; giải Ba: 90%; giải Nhì: 95% và giải Nhất: bằng 100% mức lương tối thiểu chung/tháng.

Đối với các trường đặc thù (trường chuyên biệt) gồm Trường trung học phổ thông chuyên Hoàng Lê Kha và Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, chế độ học bổng được quy định như sau:

Học sinh trường chuyên: Đối tượng được hưởng phải là học sinh đạt thành tích xuất sắc (có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong học kỳ xét cấp học bổng và có điểm môn chuyên của học kỳ xét, cấp học bổng đạt từ 8,5 trở lên). Mức hưởng bằng 30% mức lương tối thiểu chung/tháng.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú của tỉnh: Đối tượng được hưởng gồm: Học sinh đạt thành tích giỏi hoặc tiên tiến trong học tập và rèn luyện (tức hạnh kiểm), với mức hưởng: Học sinh giỏi bằng 25%, học sinh tiên tiến (đạt học lực và hạnh kiểm từ loại khá trở lên) bằng 20% mức lương tối thiểu chung/tháng.

Không chỉ học sinh phổ thông, học sinh ở các trung tâm giáo dục thường xuyên cũng được cấp chế độ học bổng. Đối tượng được hưởng là học viên theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, có đánh giá xếp loại về hạnh kiểm, đạt thành tích giỏi trong học tập và có hạnh kiểm tốt. Mức hưởng bằng 25% mức lương tối thiểu chung/tháng.

Trường hợp đặc biệt: Nếu một học sinh cùng lúc đạt được từ hai thành tích trở lên thì được hưởng tất cả các chế độ khuyến khích học tập cho mỗi thành tích. Chế độ khuyến khích học tập được xét theo học kỳ. Thời gian được hưởng: 9 tháng/năm học.

Những chế độ chính sách trên đây là của riêng Tây Ninh, ngoài các chế độ hiện hành của Trung ương. Trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, việc thực hiện các chính sách nhằm cất bớt gánh nặng cho số đông người nghèo là một nỗ lực rất đáng ghi nhận của tỉnh nhà.

VIỆT ĐÔNG