BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sư đoàn BB5: Sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

Cập nhật ngày: 28/02/2016 - 05:12

Một góc trưng bày học cụ chuẩn bị cho huấn luyện năm 2016 tại Trung đoàn 5, Sư đoàn BB5.

Sư đoàn cũng đã đầu tư trên 720 triệu đồng và hơn 18.200 ngày công để sơn, sửa và làm mới gần 7.700 bia, bảng và 3.125 mô hình, học cụ các loại; củng cố, sửa chữa toàn bộ thao trường bãi tập; soạn thảo đầy đủ giáo án huấn luyện về quân sự, chính trị, hậu cần và kỹ thuật theo đúng hướng dẫn của Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu.

Kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2016, Sư đoàn được Quân khu đánh giá 100% các đơn vị đạt khá trở lên; 100% cán bộ đều huấn luyện được theo phân cấp, trong đó, trên 84% cán bộ cấp trung đội, gần 88% cán bộ cấp đại đội và 100% cán bộ cấp tiểu đoàn đạt khá, giỏi.

Ngay sau lễ ra quân huấn luyện được tổ chức vào ngày 1.3.2016 tới đây, 100% đơn vị thuộc Sư đoàn 5 sẽ đồng loạt thực hiện công tác huấn luyện.

Xuân Thu