BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên : Chi trả chế độ cho những người tham gia kháng chiến

Cập nhật ngày: 30/04/2011 - 08:03

(BTNO)- Ngày 29.4, Ban CHQS huyện Tân Biên đã tổ chức chi trả chế độ 1 lần cho các đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban CHQS huyện Tân Biên chi trả chế độ theo Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ

Trong đợt này có 43 đối tượng được chi trả với tổng số tiền hơn 201 triệu đồng.

Từ năm 2007 đến nay, Ban CHQS huyện Tân Biên đã tiếp nhận, xác minh và tổ chức được 15 đợt chi trả chế độ cho 627 đối tượng với tổng số tiền hơn 2,9 tỷ đồng, trong đó có 524 đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 290 và Quyết định 188 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng, 103 đối tượng được hưởng theo Quyết định 142 với số tiền hơn 570 triệu đồng.

Đến nay huyện Tân Biên đã cơ bản hoàn thành việc xét chi trả chế độ theo Quyết định 290, 188 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay Ban CHQS huyện tiếp tục nhận và giải quyết cho các đối tượng còn lại chưa được hưởng chế độ theo Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ cho đến hết quí II năm 2011.

Đức Thịnh