BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Các hộ dân chặt bỏ cây trồng không đúng mục đích để chuyển sang trồng rừng

Cập nhật ngày: 23/03/2010 - 11:22

Mới đây tại ấp 6 xã Suối Dây, các hộ gia đình bao chiếm và sử dụng đất không đúng mục đích trên đất rừng phòng hộ hồ Dầu Tiếng đã tự nguyện chặt bỏ cây cao su để chuyển sang trồng rừng. 

Ông Huỳnh Công Khai đang chặt cao su.

Đó là ông Huỳnh Công Khai có trên 1,8 ha đất trồng cây cao su được 3 năm tuổi và hộ ông  Trương Quốc Hùng có 3,2 ha cao su được hơn một năm tuổi. Khi được vận động 2 hộ này đã tự nguyện chặt bỏ theo băng diện tích cây cao su đã trồng không đúng mục đích để thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng. Đây là hai hộ dân đã tự nguyện chặt bỏ cây cao su để trồng rừng đầu tiên trong năm 2010 tạo điều kiện để các hộ gia đình khác trong ấp 6 cũng như trong toàn xã Suối Dây chấp hành thực hiện việc chặt bỏ cây trồng sai quy hoạch. Việc làm của 2 hộ trên rất đáng được biểu dương. Sau khi chặt bỏ theo băng hai hộ ông Khai và ông Hùng sẽ tiến hành trồng hỗn giao cây cao su với cây bản địa như cây sao, dầu theo mô hình DCs1, với mật độ tối thiểu là 726 cây/ha. Các hộ này được ký hợp đồng nhận khoán trồng rừng ổn định, lâu dài với chủ rừng, được hưởng các quyền lợi quy định của Nhà nước và được sử dụng số cây cao su, cây ăn quả phải đốn hạ.

Được biết, toàn xã Suối Dây hiện có 130 hộ trồng cây sai mục đích với tổng diện tích là 334,48 ha; trong đó diện tích cao su đang khai thác là 133,7 ha, cao su nhỏ là 8,87 ha, diện tích các loại cây trồng khác là 55,5 ha và diện tích cây mía là 4 ha. Đây là số hộ phải chấp hành thực hiện bước 2, giai đoạn 1 theo Quyết định 875 của UBND tỉnh về xử lý tình trạng bao, lấn chiếm đất rừng, trồng cây sai mục đích. Số diện tích trên phải chuyển sang trồng rừng năm 2010 là 200 ha.

CHÍ THÀNH