BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc tại Tây Ninh

Cập nhật ngày: 24/11/2015 - 04:53

Cùng đi với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng còn có thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân Khu 7 cùng các cơ quan trực thuộc Quân khu 7.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang đã đón tiếp đoàn; đồng thời thông tin với đoàn công tác Bộ Quốc phòng về tình hình kinh tế, xã hội, chính trị, quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà trong thời gian gần một năm qua.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trung tướng Trần Đơn đã cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, chăm lo mọi mặt của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đối với lực lượng vũ trang thời gian qua.

Trung tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh.

Tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đại tá Võ Văn Thi- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo nhanh đến Thứ trưởng về tình hình quốc phòng, quân sự địa phương năm 2015 và kiến nghị một số vấn đề cần thiết cho năm 2016.

Sau khi nghe báo cáo các mặt hoạt động công tác của lực lượng vũ trang tỉnh, Thứ trưởng Trần Đơn đã biểu dương thành tích mà lực lượng vũ trang Tây Ninh đã đạt được trong năm và chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong thời gian tới cần chú trọng làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng các cụm dân cư biên giới;

Làm tốt công tác tuyên truyền, gắn với thực hiện tốt công tác phổ biến pháp luật để nhân dân hiểu rõ đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước trong thực hiện công tác đối ngoại, qua đó xây dựng tình đoàn kết, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu chỉ huy các đơn vị cần phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và thực hiện nghiêm các chế độ trực trong các dịp lễ, tết, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi mặt.  

Sơn Tòng