BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu 4 giảm ở huyện Dương Minh Châu:

Từng bước kéo giảm các loại tệ nạn

Cập nhật ngày: 20/11/2015 - 01:14

Khen thưởng cho các cá nhân.

Trong 5 năm qua, UBND huyện Dương Minh Châu đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia thực hiện tốt chương trình mục tiêu 4 giảm của tỉnh Tây Ninh gắn với thực hiện Chỉ thị 18 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác  tuyên truyền, các tổ chức đoàn thể còn xây dựng được nhiều mô hình, CLB phòng ngừa tội phạm. Trong đó có nhiều CLB hoạt động có hiệu quả như:

CLB 4 giảm, CLB Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, mô hình Thanh niên xung kích tình nguyện tham gia giử gìn trật tự an toàn giao thông, Tổ đánh bắt thủy sản an toàn về an ninh trật tự, mô hình Trường học không ma túy... nhờ vậy mà tình hình tội phạm, phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông đã được kéo giảm đáng kể.

Trong 5 năm qua, trên địa bàn huyện Dương Minh Châu đã xảy ra 474 vụ tội phạm về trộm, cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em, so với giai đoạn 2006 - 2010 giảm 58 vụ.

Về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, huyện đã đưa đi cai nghiện bắt buộc 15 đối tượng; triệt xóa, xử lý hình sự 22 vụ, bắt 35 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối với tình hình tai nạn giao thông, va chạm giao thông cũng giảm đáng kể. Nếu như năm 2011 đã xảy ra 122 vụ thì đến năm 2014 đã giảm xuống còn 17 vụ.

Riêng công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm cũng được huyện tăng cường thực hiện và đã triệt xóa 21 vụ, bắt 40 đối tượng, xử lý hành chính 24 đối tượng.

Tại buổi tổng kết, UBND huyện Dương Minh Châu đã khen thưởng cho 12 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu 4 giảm của UBND tỉnh.

HT