BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban MTTQ xã Suối Đá, huyện DMC: Đa dạng hoá hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân

Cập nhật ngày: 23/06/2009 - 12:34

Trao nhà ĐĐK tại xã Suối Đá

Ngày 18.6, Uỷ ban MTTQVN xã Suối Đá, (DMC) mở hội nghị sơ kết 3 năm (2006-2009) thực hiện Đề án 01/ĐAMTTQ về “Đa dạng hoá hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia sự nghiệp Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá” của UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh. Báo cáo của UBMTTQ xã cho biết, sau 3 năm thực hiện đề án, Mặt trận xã Suối Đá từng bước đổi mới công tác vận động quần chúng theo hướng gần dân, sát dân; đa dạng hoá các loaị hình tập hợp quần chúng, triển khai thực hiện các phong trào có hiệu quả thiết thực. Cụ thể: tuyên truyền giáo dục quần chúng nhân dân được 2.918 cuộc, với 14.841 lượt người tham dự, đạt 70% số hộ; vận động nâng cấp, tu bổ, xây dựng được 13 km đường giao thông nông thôn với trị giá 383 triệu đồng; xây dựng 47 căn nhà “Đại đoàn kết” trị giá 422,850 triệu đồng; vận động xây dựng 4/7 ấp đạt danh hiệu “Ấp văn hoá”; thực hiện tốt công tác xoá đói giảm nghèo (xoá 227 hộ nghèo trên toàn xã); đạt tiêu chuẩn phổ cập THCS năm 2007...

Để đạt được kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo của Đảng uỷ, khối Dân vận, chính quyền, sự tích cực hoạt động của các thành viên MTTQ xã, ban ngành ấp, tổ tự quản, còn có sự nhiệt tình tham gia của các đoàn viên hội viên các đoàn thể, hội quần chúng trong xã.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những mặt hạn chế như: Tỷ lệ đoàn viên, hội viên phát triển chưa đạt yêu cầu; phương thức hoạt động của các tổ chức hội, đoàn chất lượng chưa đồng đều; sự phối hợp hoạt động chưa đồng bộ...

Hội nghị đã thảo luận, đóng góp cho báo cáo sơ kết và thống nhất cao những nội dung phương hướng đề ra từ nay đến năm 2010. Nhân dịp này có 7 tập thể và 1 cá nhân đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng.

PHƯỚC HỘI