BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xã đoàn Bàu Đồn: Ra mắt CLB Phổ cập tin học

Cập nhật ngày: 25/10/2009 - 08:01

Nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên và học sinh tiếp cận với máy tính, chiều 22.10, Xã đoàn Bàu Đồn (Gò Dầu) đã làm lễ ra mắt CLB Phổ cập tin học.

Ban chủ nhiệm CLB gồm 3 người, đảm nhận việc hướng dẫn cho đoàn viên, thanh niên và học sinh trong xã làm quen với máy tính.

Các hội viên CLB đang thực hành trên máy.

Trong ngày đầu ra mắt, Xã đoàn Bàu Đồn đã cấp thẻ hội viên cho 21 người.

Vào các ngày thứ hai, tư và sáu trong tuần (từ 5 đến 6 giờ chiều), các hội viên đến CLB để được hướng dẫn và thực hành trên máy miễn phí.

Được biết, Bàu Đồn là xã thứ 7 trong huyện Gò Dầu đã ra mắt CLB Phổ cập tin học.

HT