Kinh tế   Kinh tế

Ðề xuất điều chỉnh quy hoạch nhiều cụm công nghiệp 

Cập nhật ngày: 07/11/2018 - 06:41

BTN - UBND tỉnh giao Sở Công Thương rà soát, đánh giá hiện trạng các CCN trên địa bàn tỉnh, đề xuất hướng giải quyết cho từng CCN. Nếu CCN hoạt động không hiệu quả, đủ điều kiện để điều chỉnh ra khỏi quy hoạch thì đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh.

Người dân trồng nhãn tại dự án quy hoạch CCN Trường Hoà.

Trước tình hình nhiều cụm công nghiệp (CNN) trong tỉnh được quy hoạch nhưng khó kêu gọi đầu tư, không còn phù hợp với thực tiễn địa phương, tháng 7.2018, Sở Công Thương có văn bản báo cáo về việc thẩm định điều chỉnh CCN ra khỏi quy hoạch. Trong đó bao gồm việc thẩm định đề xuất điều chỉnh 3 CCN ra khỏi quy hoạch, điều chỉnh quy mô số lượng 3 CCN.

CCN Tân Bình (xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh) được phê duyệt quy hoạch vào năm 2004 với quy mô 92 ha. Năm 2010, có nhà đầu tư xin chủ trương và tiến hành các thủ tục đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng CCN. Tuy nhiên sau đó, chủ đầu tư xin không thực hiện dự án. Năm 2013, UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch CCN trên địa bàn tỉnh, trong đó điều chỉnh CCN Tân Bình có quy mô từ 92 ha xuống còn 50 ha.

Hiện trên khu đất quy hoạch CCN Tân Bình có khoảng 30 hộ dân đang sinh sống (chủ yếu là nhà cấp 4 không tô); cây trồng chủ yếu trên đất là cao su, chanh, xoài. Cho đến nay, CCN Tân Bình vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư xây dựng hạ tầng, do dự kiến chi phí đền bù và chi phí xây dựng hạ tầng cao. Mặt khác, do thành phố Tây Ninh không thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn nên không được hưởng ưu đãi so với các huyện khác trong tỉnh.

Ngoài ra, các hộ dân nằm trong quy hoạch dự án mong muốn chính quyền xoá bỏ quy hoạch này để người dân an tâm sản xuất, định cư. Trên cơ sở thực tế, UBND thành phố Tây Ninh cũng đã có tờ trình đề nghị điều chỉnh CCN Tân Bình ra khỏi quy hoạch.

CCN Trường Hoà (xã Trường Hoà, huyện Hoà Thành) cũng được phê duyệt quy hoạch vào năm 2004, quy mô 93,7 ha. Năm 2013, CCN Trường Hoà được tỉnh điều chỉnh quy mô diện tích thành 2 cụm gồm: CCN Trường Hoà 1 và CCN Trường Hoà 2.

Trên khu đất quy hoạch CCN Trường Hoà hiện có 18 hộ dân sinh sống với 76 nhân khẩu, cây trồng chủ yếu trên đất quy hoạch là nhãn, mì, cao su. Do hạ tầng giao thông chưa thuận lợi nên đến nay, CCN Trường Hoà vẫn không thu hút được nhà đầu tư. Huyện Hoà Thành đã định hướng chuyển CCN Trường Hoà thành quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao, phát triển sinh thái. Tháng 4.2018, UBND huyện Hoà Thành đã có tờ trình về việc điều chỉnh CCN Trường Hoà 1 và 2 ra khỏi quy hoạch.

CCN Thành Long (xã Thành Long, huyện Châu Thành) có diện tích 37 ha do Công ty cổ phần đường Biên Hoà làm chủ đầu tư (được quy hoạch dự án CCN phía Tây sông Vàm Cỏ Ðông từ năm 2005). Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2.000 vào năm 2008. Tháng 12.2009, Công ty cổ phần Biên Hoà thành lập Công ty TNHH MTV Biên Hoà - Thành Long để thực hiện dự án này.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2017, nhà đầu tư chỉ thực hiện được một số hạng mục như nhà tạm ban quản lý, hàng rào, cổng tạm, san lấp mặt bằng và không thu hút được dự án đầu tư thứ cấp vào CCN.

Hiện nhà đầu tư đã xin điều chỉnh mục tiêu từ xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng công nghiệp sang nhà máy điện năng lượng mặt trời. UBND tỉnh đã có công văn trình Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương bổ sung dự án điện năng lượng mặt trời Thành Long của Công ty TNHH MTV Biên Hoà - Tây Ninh vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020, và đang chờ ý kiến của Bộ Công Thương. Vào tháng 4.2018, UBND huyện Châu Thành đã có tờ trình về việc điều chỉnh CCN Thành Long ra khỏi quy hoạch.

Bên cạnh đó, báo cáo thẩm định của Sở Công Thương cũng xem xét đến việc điều chỉnh quy mô diện tích 3 CCN với tổng diện tích đưa ra khỏi quy hoạch là 151 ha.

Trong đó, điều chỉnh CCN Tân Phú, huyện Tân Châu (cụm 1, cụm 2, cụm 3 và cụm 4) tổng diện tích 200 ha thành CCN Tân Phú với diện tích 75 ha; điều chỉnh CCN Tân Hội 2, Tân Hội 3 với tổng diện tích 100 ha thành CCN Tân Hội 2 với diện tích 75 ha; điều chỉnh quy mô số lượng CCN Thanh Xuân (xã Mỏ Công, huyện Tân Biên) gồm hai CCN Thanh Xuân 1, 2, với tổng diện tích 76 ha thành CCN Thanh Xuân 2 với tổng diện tích 75 ha.

Ngày 14.9.2018, Văn Phòng UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5012/VP-TH về việc kết luận cuộc họp Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh CCN ra khỏi quy hoạch. Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, thống nhất điều chỉnh 3 CCN: CCN Tân Bình, CCN Trường Hoà và CCN Thành Long ra khỏi quy hoạch theo đề xuất của Sở Công Thương. Giao Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật.

Các CCN đã được quy hoạch nhiều năm nhưng chưa thu hút được đầu tư, khiến người dân trong dự án quy hoạch gặp nhiều khó khăn về chuyển đổi mục đích đất, xây dựng nhà ở, không được sản xuất mang tính dài hạn... Ðồng thời, một số CCN không còn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương rà soát, đánh giá hiện trạng các CCN trên địa bàn tỉnh, đề xuất hướng giải quyết cho từng CCN. Nếu CCN hoạt động không hiệu quả, đủ điều kiện để điều chỉnh ra khỏi quy hoạch thì đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh.

THIÊN TÂM - THANH NHI