iPhone 2021 sẽ có cảm biến Touch ID trong màn hình

Trong vài năm tới, iPhone sẽ vừa được trang bị cảm biến Touch ID trong màn hình, vừa có công nghệ Face ID.