Ban Kinh tế-Ngân sách:

Họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh 

Cập nhật ngày: 15/03/2019 - 09:28

BTNO - Sáng 14.3, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách để trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh.

Các nội dung thẩm tra gồm: Dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2025; Dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2025; Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt kinh phí thực hiện kế hoạch thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp giai đoạn 2019 – 2025.

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, ông Mai Văn Hải - Uy viên thường trực HĐND tỉnh cho biết, Dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2025 được chuẩn bị khá chặt chẽ, công phu, có đánh giá tác động của chính sách và khá đầy đủ.

Việc thực hiện chính sách được thực hiện theo Nghị quyết số 26/2017 của HĐND tỉnh và Quyết định số 45/2017 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, một số quy định của chính sách hiện đã không còn phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, quá trình triển khai thực hiện chính sách từ khi được ban hành đến nay đã bộc lộ những vướng mắc.

Ông Lê Anh Tuấn, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho biết, hiện ngành Nông nghiệp đã tham mưu UBND trình ra HĐND tỉnh Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2025. Nghị quyết này có nhiều thay đổi về mặt quy mô, số tiền/dự án, tăng mức hỗ trợ lãi xuất vay cũng như thời gian hỗ trợ. Ông Tuấn đề nghị ngành Nông nghiệp phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để bảo đảm chính sách ưu việt, điều kiện thoáng hơn… khi thay thế cái cũ.

Ban Kinh tế - Ngân sách cũng cơ bản thống nhất với các nội dung (mục tiêu, quan điểm, phạm vi, đối tượng, nguyên tắc và điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ) được nêu trong Tờ trình số 345/2019 của UBND tỉnh. Theo đó, chính sách hỗ trợ lãi vay được xây dựng theo hướng giảm quy mô diện tích đầu tư, tăng thời gian, mức hỗ trợ; giảm bớt các thủ tục hành chính nhằm thu hút nhiều hơn sự quan tâm của các nhà đầu tư thực hiện các dự án với quy mô vừa và nhỏ, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, UBND các cấp tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đối tượng thụ hưởng chính sách được tiếp cận chính sách.

Đối với Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2025, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với mục tiêu, quan điểm, phạm vi, đối tượng, nguyên tắc và điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ nêu tại Tờ trình số 380/2019 của UBND tỉnh.

Qua xem xét nội dung được trình, Ban Kinh tế - Ngân sách có một số kiến nghị: xem xét đưa vào Nghị quyết của HĐND tỉnh hoặc Quyết định triển khai của UBND tỉnh, quy định về quy mô liên kết theo giá trị sản phẩm hàng hoá (có thể là trên 1 tỷ đồng) hoặc quy định quy mô liên kết tối thiểu trong 1 chu kỳ sản xuất đối với từng lĩnh vực được hỗ trợ. Đề nghị điều chỉnh kết cấu thể thức điều khoản: Điều 7- nguồn vốn thực hiện; Điều 8- tổ chức thực hiện; Điều 9- điều khoản chuyển tiếp; Điều 10- điều khoản thi hành.

Đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt kinh phí thực hiện kế hoạch thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2019 – 2020. Qua thảo luận, nhiều đại biểu có ý kiến về nhu cầu về lao động hiện nay của các HTX; thời gian triển khai thực hiện thí điểm ngắn (từ năm 2019 - 2020), chưa đủ để xem hiệu quả cống hiến…

Ông Mai Văn Hải – Ủy viên thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ông Lê Anh Tuấn cho biết, tùy theo nhu cầu về lao động của đơn vị để bố trí đúng người, quan trọng là ở kế hoạch thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch. Ông Tuấn đề nghị thời gian hỗ trợ là 24 tháng, kể từ khi UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện cho từng đối tượng và HTX cụ thể.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành kế hoạch quy định chi tiết các nội dung về các điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn hợp đồng lao động và HTX được hỗ trợ; đồng thời có phương án hỗ trợ và kiểm soát chặt chẽ, tránh tràn lan, thiếu hiệu quả, do số lượng HTX tỉnh hỗ trợ (8 HTX) nhiều hơn số lượng hướng dẫn của Bộ NN&PTNT (3 – 5 HTX). Có đánh giá đối với các HTX được hỗ trợ, báo cáo lồng ghép vào báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH hằng năm, trình HĐND tỉnh.

Theo ông Lê Anh Tuấn, trong thời gian tới, nếu ngành Nông nghiệp có các chính sách khác, ông đề nghị ngành quan tâm thêm đến việc đánh giá tác động chính sách cho phù hợp thực tế; đánh giá khách quan, đa chiều, nhiều lĩnh vực, đối tượng để có thông tin phong phú. Phải tổ chức phản biện chính sách cho chu đáo, thời gian nhiều hơn, đối tượng tham gia phản biện rộng hơn. Bên cạnh đó, công tác phối hợp phải cụ thể, quy định rõ trách nhiệm của từng bên; xem xét tác động qua lại của các chính sách; tăng cường kiểm tra các hoạt động, giám sát để có những điều chỉnh, tháo gỡ kịp thời.

Trúc Ly