Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

Ðại hội của tổ chức các Cơ quan tối cao Kiểm toán châu Á:

Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

Cập nhật ngày: 15/09/2018 - 06:30

BTN - Báo Tây Ninh xin giới thiệu loạt bài về Ðại hội và kiểm toán Việt Nam. Trân trọng mời bạn đọc theo dõi loạt bài được đăng tải trên Báo Tây Ninh (phụ trương A báo in và Báo Tây Ninh điện tử), kể từ số ra ngày 15.9.2018.

Ðược sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Ðảng và lãnh đạo Quốc hội, từ ngày 19 đến 22.9, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam đăng cai tổ chức Ðại hội của tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14) tại Hà Nội. Ðây là sự kiện quốc tế cấp cao lớn nhất của ASOSAI và lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, dự kiến có sự tham dự của khoảng 350 đại biểu đến từ 46 cơ quan kiểm toán châu Á.

Ðại hội ASOSAI là diễn đàn hợp tác đa phương lớn nhất và là cơ quan cao nhất của ASOSAI. Ðại hội được tổ chức 3 năm một lần, là nơi họp mặt của tất cả người đứng đầu các cơ quan Kiểm toán tối cao thành viên của ASOSAI nhằm thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng theo đa số về các văn bản, chế độ, chính sách cần thiết được thông qua để đạt được các mục tiêu và sự phát triển của tổ chức. Ðại hội cũng là nơi trao đổi ý kiến, kinh nghiệm về lĩnh vực KTNN; bầu chọn thành viên Ban điều hành, Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ kế tiếp.

Ðây là sự kiện chính trị - ngoại giao có ý nghĩa hết sức quan trọng, và là cơ hội để KTNN Việt Nam tiếp thu, vận dụng các kiến thức, kinh nghiệm quốc tế, nguồn lực từ tổ chức ASOSAI nói chung cũng như các thành viên ASOSAI nói riêng để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.

Việc đăng cai Ðại hội ASOSAI 14 sẽ là cơ hội để KTNN Việt Nam khẳng định vị trí, vai trò của mình đối với các SAI thành viên của ASOSAI, các tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới, góp phần đưa vị thế của KTNN Việt Nam lên một tầm cao mới. Ðồng thời, đây cũng là dịp để giới thiệu về hình ảnh, đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Chào mừng sự kiện quan trọng này, Báo Tây Ninh xin giới thiệu loạt bài về Ðại hội và kiểm toán Việt Nam. Trân trọng mời bạn đọc theo dõi loạt bài được đăng tải trên Báo Tây Ninh (phụ trương A báo in và Báo Tây Ninh điện tử), kể từ số ra ngày 15.9.2018.

T.N