Thành lập HTX sản xuất nông nghiệp Trí Bình 

Cập nhật ngày: 08/12/2018 - 08:19

BTNO - Sáng 7.12, UBND xã Trí Bình, huyện Châu Thành tổ chức lễ ra mắt HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Trí Bình.

HTX Trí Bình được thành lập với 32 thành viên, do ông Trần Minh Đức làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Lễ ra mắt Hội đồng quản trị và ban kiểm soát HTX Trí Bình.

HTX có tổng diện tích sản xuất là 34,2 ha, vốn điều lệ ban đầu 201 triệu đồng. HTX có nhiệm vụ tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch, cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ chăm sóc, thu hoạch sản phẩm.

HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Trí Bình ra đời nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn và thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thiện Nhân