Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong tuần, từ ngày 20.4 đến ngày 26.4.2019

Thời Lượng: