Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường văn hóa, du lịch

Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Tây Ninh vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường văn hóa, du lịch cho cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực du lịch trong tỉnh.