BAOTAYNINH.VN trên Google News

4 tháng đầu năm 2009: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,31%

Cập nhật ngày: 23/04/2009 - 06:49

Theo tính toán của Cục Thống kê Tây Ninh: Từ đầu năm 2009, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng sau so tháng trước tăng, giảm nhẹ, không đáng kể (tháng 1 tăng 0,14%; tháng 2 tăng 0,82%; tháng 3 giảm 0,1% và tháng 4 tăng 0,48%).

4 tháng đầu năm 2009, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,31% (chỉ số giá tiêu dùng từng tháng so với tháng 12.2008 có chiều hướng tăng nhưng không đáng kể: Tháng 1 tăng 0,14%; tháng 2 tăng 0,53%; tháng 3 tăng 0,84%; tháng 4 tăng 1,31%). Như vậy bình quân 1 tháng của 4 tháng đầu năm 2009, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,34% (bình quân 1 tháng của 4 tháng đầu năm 2008, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,8%). Trong 4 tháng, chỉ số giá một số nhóm hàng tiêu dùng chủ yếu như sau: Đồ uống và thuốc lá tăng 6,4%; hàng hoá và dịch vụ khác tăng 6,49%; lương thực tăng 4,48%; thực phẩm giảm 2,34%; may mặc, mũ nón giầy dép tăng 1,21%; nhà ở, điện, nước, chất đốt, vật liệu xây dựng tăng 2,25%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 4,78%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 2,57%; giao thông, bưu chính viễn thông giảm 4,14%; giáo dục tăng 1,02%; văn hoá, giải trí và du lịch tăng 3,73%.

Giá vàng trong tháng 4 tương đối ổn định ở mức cao, tháng sau tăng 0,57% so tháng trước. So với tháng 12.2008 chỉ số giá vàng đã tăng tới 16,05%, bình quân 1 tháng tăng 3,8%. Chỉ số giá USD tháng 4 so tháng 3 tăng 0,74%, 4 tháng đầu năm tăng 4,7%, bình quân 1 tháng tăng 1,16%.

V.D.Q